UNIWERSYTET WARSZAWSKI

 

Interdyscyplinarne Centrum  Genetyki  Zachowania

 
  ICGZ
 


  
Published with financial support from UE Erasmus Programme

Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania (ICGZ) zostało powołane przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego uchwałą nr 159 z dnia 10 grudnia 1997 roku. Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania (ICGZ) jest niezależną jednostką naukową w obrębie Uniwersytetu Warszawskiego. Zgodnie z ideą interdyscyplinarności - Centrum skupia badaczy reprezentujących różne dziedziny nauk społecznych i biologicznych - psychologów, biologów, lekarzy. Współpracownikami Centrum są wybitni badacze z ośrodków zagranicznych.

Dorobek naukowy Centrum obejmuje wiele badań dotyczących zachowania człowieka, co zaowocowało licznymi publikacjami naukowymi w Polsce i za granicą Początkowo tematyka badań koncentrowała się na genetyce zachowania, stopniowo obejmowała także obszary psychopatologii (zwłaszcza psychologicznych konsekwencji katastrof), a także pionierskie w Polsce badania nad skutecznością psychoterapii. Działający od 2008 program terapii zaburzeń potraumatycznych jest, oprócz badawczego - praktycznym aspektem działalności naukowej Centrum, dzięki któremu wiele osób może uzyskać specjalistyczną pomoc.

ICGZ UW zawdzięcza swoje powstanie jednemu z najwybitniejszych polskich psychologów prof. Janowi Strelauowi, który przyznaną mu nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kształcenia akademickiego i badań naukowych - The New Europe Prize przekazał w całości na rzecz powstania Centrum. Profesor Jan Strelau był założycielem i pierwszym kierownikiem Centrum. W kolejnych latach Cetrum kierował wybitny specjalista z zakresu genetyki behawioralnej - prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko, a od roku 2008 Centrum kieruje prof. dr hab. Bogdan Zawadzki.

Regulamin


 

 


 


 

     

Copyright C 2002 Uniwersytet Warszawski - Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania
Stronę wykonała Beata Kryśkiewicz.
Wszelkie uwagi i komentarze dotyczące serwisu prosimy kierować do beatabest@adm.uw.edu.pl